Ngày 25/01/2019, Ban CHQS huyện A Lưới/Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Ban CHQS huyện A Lưới đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với 221 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ theo Quyết định 49, với số tiền chi trả gần 710 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng chính sách còn được hướng dẫn các thủ tục làm bảo hiểm y tế.

Ban CHQS huyện A Lưới chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Việc thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện A Lưới, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ đạt kết quả thiết thực, góp phần an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với đối tượng chính sách./.

*Ảnh đại diện: Ban CHQS huyện A Lưới trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến đối với các đối tượng nhận trợ cấp một lần.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 609 Cập nhật lúc: 28/01/2019 16:07:51

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap