Quý I năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ, cụ thể: Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chế độ phụ cấp đặc thù ngành Cơ yếu theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với 724 lượt đồng chí; thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP và Thông tư số 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đối với 79 lượt đồng chí, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chế độ an điều dưỡng đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi; chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia tôn tạo, tu sửa các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Kết, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm, chúc Tết các thương binh,
bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng 
thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), tháng 01/2019


Tham gia tổ chức lễ tang đối với các cán bộ Quân đội nghỉ hưu từ trần trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo tận tình, chu đáo, đúng nghi thức. Đón tiếp, hướng dẫn, trả lời trên 130 lượt công dân hỏi về các chế độ, chính sách; giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 3.335 trường hợp, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chế độ, quy trình theo quy định.


Ban CHQS huyện Mỹ Đức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng

theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục xác định thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn đóng quân./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà, chúc Tết gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hướng, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2079 Cập nhật lúc: 08/04/2019 17:26:39

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap