Ngày 24/5/2019, Ban CHQS huyện Bắc Hà/Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Trong đợt này, Ban CHQS huyện Bắc Hà đã tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến và chi trả trợ cấp một lần đối với 66 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49 với tổng số tiền trên 140 triệu đồng. Ngoài số tiền được chi trả, các đối tượng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hưởng tiền mai táng phí khi qua đời. Quá trình triển khai, lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan các cấp đã thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng.

Ban CHQS huyện Bắc Hà chi trả trợ cấp đối với các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49


Việc kịp thời chi trả trợ cấp và trao Giấy chứng nhận đối với đối tượng dân công hỏa tuyến thể hiện sâu sắc truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa' của Đảng, Nhà nước và Quân đội; đồng thời ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, góp phần giúp các đối tượng giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

* Ảnh đại diện: Quang cảnh buổi chi trả.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 700 Cập nhật lúc: 04/06/2019 08:55:09

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap