Từ ngày 04/6 - 06/6/2019, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cục Chính sách, đồng chí Đại tá Từ Duy Nhiệm, Trưởng phòng Thông tin điện tử làm trưởng đoàn công tác Cục Chính sách đã tổ chức kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác chính sách 6 tháng đầu năm 2019 của một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1: Sư đoàn 3, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và Phòng Chính sách/Cục Chính trị Quân khu.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình kết quả công tác chính sách 6 tháng đầu năm 2019. Tập trung về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ; việc quản lý trang thiết bị CNTT, quá trình kết nối, vận hành, khai thác, sử dụng đường truyền mạng truyền số liệu quân sự của Cơ quan chính sách; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hệ thống văn kiện, sổ sách công tác chính sách.

Đoàn công tác làm việc tại Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 1


Sau quá trình kiểm tra, nắm tình hình, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cơ quan chính sách các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các mặt công tác chính sách thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số nội dung cần làm tốt hơn nữa để việc thực hiện công tác chính sách trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất./.

* Ảnh đại diện: Đoàn công tác làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1010 Cập nhật lúc: 11/06/2019 07:59:25

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap