Ngày 24/7/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư gồm 07 Điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cách tính và mức điều chỉnh; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/9/2019. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư được thực hiện từ ngày 01/7/2019./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 106/2019/TT-BQP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1641 Cập nhật lúc: 08/08/2019 17:12:17

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap