Báo cáo của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: BC 1842.BC-BCĐ.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 916 Cập nhật lúc: 11/10/2019 14:29:51

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap