Từ ngày 15 đến 22/11/2019, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với 2.940 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ theo Quyết định 49, với số tiền chi trả trên 7,5 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thụ lý gần 9.000 hồ sơ đề nghị cấp trên giải quyết (trong đó đã thụ lý và chi trả cho trên 4.100 đối tượng, với số tiền chi trả trên 9,3 tỷ đồng). Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng. Hiện nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục rà soát, tránh bỏ sót các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Quyết định này. 

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ


Việc thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ đạt kết quả thiết thực, góp phần an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với đối tượng chính sách./.

* Ảnh đại diện: Quang cảnh buổi chi trả.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1564 Cập nhật lúc: 26/11/2019 17:15:15

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap