Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ổn định đời sống hậu phương của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, chăm sóc tốt hơn đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

             Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực.

           Chỉ đạo thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng tại chức theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chế độ công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho 6.090 trường hợp; phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, ra quyết định hưởng trợ cấp theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định 151/2016/NĐ-CP của Chính phủ cho 350 trường hợp; thực hiện chế độ trợ cấp theo Quyết định số 306/2000/QĐ-BQP và Thông tư số 124/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng cho 13 đồng chí.

Bệnh viện Quân y 110/Cục Hậu cần Quân khu 1 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách,
hộ nghèo xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Quân y Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc


               Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 202/2013/TT- BQP của Bộ Quốc phòng, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BỌP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; đã tiếp nhận và đề nghị thẩm định 150 hồ sơ xét hưởng chế độ thương binh, 23 hồ sơ đề nghị xét công nhận liệt sĩ; ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật cho 28 trường hợp; giám định thương tật cho 16 trường hợp. Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 12.420 trường hợp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đối tượng, chế độ, theo quy định.

Ban CHQS huyện Yên Thế/Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang
chi trả trợ cấp theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

               Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã tập trung chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh tích cực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch. Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn Quân khu tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ Quân đội. Tổ chức triển khai kế hoạch rút kinh nghiệm kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 03 cấp xã, huyện, tỉnh theo đúng kế hoạch.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu Quân khu 1 đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ
tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

              Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà trên 1.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, Tết và 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); xây dựng 07 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách; thu nộp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019 đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tiền báo, tiền an dưỡng, trợ cấp khó khăn theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đối với trên 1.700 lượt cán bộ quân đội nghỉ hưu là đối tượng 1, đối tượng 2 .

 

                Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; thông qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

* Ảnh đại diện: Bộ Tư lệnh Quân khu 1 gặp mặt tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn quân khu.



Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 523 Cập nhật lúc: 28/11/2019 09:07:23

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap