Ngày 27/11/2019, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể là: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về hoạt động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong mùa khô 2018-2019, Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, xác minh thông tin 22 mộ phần nghi là mộ liệt sĩ chưa cất bốc trên địa bàn các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; có 167/262 xã phường, thị trấn, 7/13 huyện thị, thành phố đã hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cử 30 Đoàn công tác Ban Chỉ đạo trực tiếp kiểm tra, thực hiện ở các địa phương, cơ sở; tổ chức tập huấn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho 3.433 đồng chí cán bộ các cấp.

Đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để làm rõ hơn những thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, nêu rõ những kết quả, thành tích nổi bật cũng như những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, chất lượng hơn nữa công tác kết luận lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá Phạm Anh Sơn, Trưởng ban Đồ bản (Quân khu 4) phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo các phần việc, nội dung chưa hoàn thành cũng như bảo đảm kinh phí, vật chất, quan tâm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ để công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 303 Cập nhật lúc: 03/12/2019 15:52:55

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap