Trong hai ngày 24 và 25/3/2020, Đảng bộ Cục Chính sách/TCCT đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ được Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT chi đạo tiến hành Đại hội trước, nhằm rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trong toàn Đảng bộ cơ quan TCCT. Đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quá trình thảo luận, Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; cơ quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, kiên định, vững vàng; trình độ, năng lực và phương pháp, tác phong công tác không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ 5 năm liên tục (2015 - 2019) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan 5 năm liền được tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng, danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách điều hành Đại hội thảo luận

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ Cục Chính sách trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua. Vinh dự được Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT lựa chọn là Đảng bộ tiến hành Đại hội trước, đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục Chính sách dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác bầu cử, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xây dựng các Văn kiện của Đại hội. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu toàn Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chính sách; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo sức mạnh thật sự xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Cục Chính sách vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội chính quy, tinh, gọn, mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính sách, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên đầu tiên bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKTĐU), Chủ nhiệm UBKTĐU với 100% số phiếu tín nhiệm. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đảng viên Đảng bộ Cục Chính sách/TCCT biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính sách, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu
Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội làm trước của Cục Chính sách, các cơ quan chuyên môn TCCT thống nhất đánh giá: Đảng ủy Cục Chính sách đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về Đại hội đảng các cấp. Quá trình tổ chức Đại hội đã duy trì chương trình làm việc (cả phiên trù bị và chính thức) đúng trình tự, nội dung, thời gian, đúng thủ tục, nguyên tắc. Các ý kiến tham luận có sự chuẩn bị chu đáo, bám sát gợi ý của Đoàn Chủ tịch, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao. Đại hội đã hoàn thành mục tiêu đề ra, xứng đáng là Đại hội làm trước cho các Đảng bộ trong cơ quan TCCT./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Phòng Thông tin điện tử/CCS
Số lượt đọc: 1524 Cập nhật lúc: 27/03/2020 08:47:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap