Ngày 29/5/2020, Tổng cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 1044/HD-CT tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 – 2025.
* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: HD 1044/HD-CT.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 949 Cập nhật lúc: 05/06/2020 17:26:54

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap