Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các đơn vị đã “xông” vào cải cách và yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp bằng hành động, việc làm cụ thể.

Cải thiện môi trường kinh doanh là một trọng tâm thảo luận tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, diễn ra ngày 29/12/2014 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận phiên họp. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Nhất trí cao với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2015, các địa phương cũng kiến nghị năm 2015 Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư; huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển..

Hoan nghênh các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ chủ trì tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện các Báo cáo và nhất là Nghị quyết của Chính phủ để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015.

“Đây là Nghị quyết hành động và cần phải triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm tới; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động của Bộ, ngành, địa phương mình cũng một cách phù hợp. “Tất cả các đồng chí chúng ta cùng đề cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất, quyết liệt hành động, chỉ đạo sát sao, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý tất cả các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, phấn đấu đạt kết quả cao nhất” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược.

“Nhiệm vụ của Nhà nước, của chính quyền các cấp là tạo mọi điều kiện thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, tháo gỡ mọi rào cản để nhân dân và doanh nghiệp làm ăn. Các đồng chí phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phải phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp bằng hành động, việc làm cụ thể. Nếu kinh tế không phát triển thì lấy đâu để thu ngân sách, làm sao giải quyết được việc làm, làm gì để lo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: “Cái này đã nói trong mục tiêu chung, nhưng sở dĩ tôi nhấn mạnh vì trong những năm qua, hay trong thực tiễn mà nói, cơ chế chính sách như nhau, nhưng địa phương nào, đơn vị nào, ngành nào mà quan tâm đến việc này thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều việc”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã chấp hành tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để “xông” vào cải cách và năm vừa qua đã đạt được tiến bộ rất lớn.

“Bộ Tài chính chỉ ban hành 1 thông tư thôi, sửa 7 thông tư đã giảm được 200 giờ nộp thuế 1 năm của 1 doanh nghiệp; những cái như vậy, tất cả Bộ, ngành, địa phương phải rà soát; thủ tục nào vướng mắc gây khó khăn, phiền hà và trong thẩm quyền của mình thì mình phải trực tiếp xử lý, thấy vướng mắc thuộc cấp trên thì phải kiến nghị xử lý”.

Trên tinh thần này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm, tiếp tục tập trung chỉ đạo và tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Theo http://baodientu.chinhphu.vn

Số lượt đọc: 634 Cập nhật lúc: 10/01/2015 13:21:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap