Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
       Nội dung Nghị định gồm 3 Chương và 12 Điều, quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; phụ cấp theo ngày làm việc; chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ trợ cấp tai nạn, trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro; trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị; chế độ, chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị; chế độ viếng sĩ quan dự bị từ trần.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2020; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NGHỊ DINH 79.signed.pdf

Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 728 Cập nhật lúc: 10/07/2020 13:33:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap