(Chinhphu.vn) Tính đến giữa tháng 10/2014, các Bộ, ngành đã đơn giản hóa 4.169/4.712 thủ tục hành chính (đạt 88% kế hoạch) thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH, đất đai, xây dựng, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng...

Tính đến giữa tháng 10/2014, các Bộ ngành đã đơn giản hóa  4.169/4.712 thủ tục hành chính (đạt 88,% kế hoạch) thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thành lập, giải thể, phá sản DN, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng...

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, các bộ ngành cũng cập nhật công khai hơn 112.000 hồ sơ thủ tục hành chính và gần 11.000 hồ sơ văn bản liên quan vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân và DN khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cùng tham gia giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Kết quả này thể hiện việc triển khai Nghị quyết và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, DN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh sau các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với  một số Bộ, ngành liên quan nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
                                                                                                                                                       

PV
Số lượt đọc: 655 Cập nhật lúc: 22/11/2014 16:32:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap