Cuối tuần qua, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ kết nối chính thức 3 thủ tục của Bộ Công Thương vào hệ thống cơ chế một cửa quốc gia. Ba thủ tục đó gồm: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ ASEAN; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mô tô phân khối lớn và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với các chất làm suy giảm tầng ozon. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thực hiện cam kết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Trước đó, vào tháng 11-2014, cơ chế một cửa quốc gia đã chính thức được vận hành. Với cơ chế này, các doanh nghiệp không phải đến từng cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh mà chỉ cần ngồi ở trụ sở doanh nghiệp gửi thông tin lên Cổng thông tin một cửa quốc gia để các cơ quan liên quan tiếp nhận, xử lý và gửi trả kết quả cũng qua cổng thông tin này. Cụ thể, thông tin của doanh nghiệp khi gửi lên một cửa quốc gia sẽ được tiếp nhận, xử lý theo 5 bước gồm: Doanh nghiệp gửi thông tin; Cổng một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin; Thông tin được Cổng tự động chuyển đến các đơn vị liên quan để xử lý; Các cơ quan sau khi nhận thông tin sẽ xử lý theo quy trình nghiệp vụ nội bộ; Sau khi có kết quả xử lý, các đơn vị chuyển thông tin lại cho Cổng và Cổng sẽ chuyển kết quả xử lý của tất cả các cơ quan cho doanh nghiệp. Quá trình trao đổi thông tin giữa các bước đều được thực hiện trực tuyến ở tất cả các ngày trong tuần và tất cả các giờ trong ngày.

Việc chính thức kết nối một cửa quốc gia là tiền đề cho cơ chế một cửa ASEAN. Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, Việt Nam sẽ kết nối thí điểm một cửa ASEAN với Lào, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a. Theo đó, doanh nghiệp của các nước khi xuất khẩu sang các nước trong ASEAN sẽ thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa ASEAN và nhà chức trách của mỗi nước sẽ thực hiện cấp phép cũng qua cơ chế này.

Cơ chế một cửa quốc gia mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và đất nước. Việc mở rộng kết nối với hệ thống cơ chế một cửa quốc gia là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, việc mở rộng này phải phù hợp với chương trình tổng thể về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của Chính phủ vì yêu cầu nội tại của nền kinh tế của đất nước. Trước hết, cần phải xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong cơ chế một cửa quốc gia, từ đó làm căn cứ pháp lý để triển khai, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để công việc thực hiện được tốt trong thời gian tới.


http://www.qdnd.vn/


Số lượt đọc: 662 Cập nhật lúc: 10/01/2015 16:46:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap