Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Liên cục Chính sách - Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số: 748 /HD-LC-CS-TC về thực hiện một số nội dung bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phòng TBLS-NCC/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 491 Cập nhật lúc: 13/04/2015 09:36:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap