Cục Chính sách/TCCT kiểm tra, thẩm định hồ sơ xét hưởng chế độ, chính sách  tại Quân khu 2

          Thực hiện đề nghị của Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 2, từ ngày 24/6 đến ngày 25/6/2015, Cục Chính sách/TCCT đã tiến hành kiểm tra, thẩm định 7.884 hồ sơ của đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ xét hưởng chế độ của các đối tượng cho thấy: Ban Chỉ đạo 24 các cấp của Quân khu 2 đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh việc xác lập, xét duyệt hồ sơ xét hưởng chế độ đối với các đối tượng; quy trình xét duyệt ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và đúng chế độ theo quy định.

          Tính đến ngày 25/6/2015, Quân khu 2 đã tiến hành xét duyệt được 145.788 đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ, đạt 97%; đã chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 137.786 đối tượng với số tiền là 559.177.000.000 đồng; đã có 12/88 huyện, thị kết luận địa bàn./. Phòng NCTH/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1093 Cập nhật lúc: 26/06/2015 13:59:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap