Đoàn công tác của Cục Chính sách/TCCT thẩm định hồ sơ tại Quân khu 7

        Thực hiện đề nghị của Cục Chính trị Quân khu 7 và Quân khu 9, từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2015, Cục Chính sách/TCCT tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ của đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

          Qua kiểm tra, thẩm định, hồ sơ xét duyệt ở các cấp bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, đúng đối tượng và đúng chế độ. Với tinh thần tích cực, chủ động, tính đến tháng 6/2015, Quân khu 7 đã xét duyệt, ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 90.821 đối tượng, đạt 92%; Quân khu 9, xét duyệt, giải quyết chế độ trợ cấp cho 92.669 đối tượng, đạt 87% so với số lượng dự kiến./.


Phòng NCTH/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1421 Cập nhật lúc: 08/07/2015 08:51:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap