Ngày 17 tháng 9 năm 2015, Tổng cục Chính trị/Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Công văn số 1937/CT-CS về việc giải quyết hồ sơ thương binh, bệnh binh có sai sót

Phòng TBLS-NCC/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 866 Cập nhật lúc: 26/09/2015 09:02:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap