Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1824/QĐ-TTg về việc công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng là Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng (Số 5, Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) là Nhà tang lễ Quốc gia phí Nam để tổ chức Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang Cấp cao. Ngoài thời gian tổ chức lễ tang theo quy định, được sử dụng để tổ chức lễ tang đối với cán bộ cao cấp và quân nhân hy sinh, từ trần tại Bệnh viện Quân y 175.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam; ban hành Quy chế sử dụng; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban quản lý Nhà tang lễ; các chức danh, thủ tục, nghi thức cụ thể để tổ chức lễ tang theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 1824/QĐ-TTg 26.10.15Phòng Hậu Phương/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 220 Cập nhật lúc: 30/10/2015 15:20:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap