Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Cục Chính sách/TCCT đã tổ chức thẩm định hồ sơ đợt 16 đối với các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra, thẩm định đợt này cho thấy phần lớn hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thuộc diện không có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan; tuy nhiên, các cấp đã tổ chức xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng hồ sơ cơ bản đảm bảo tốt, đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định giải quyết hưởng chế độ theo quy định.

 Tính đến tháng 11/2015, sau gần 4 năm tổ chức thực hiện, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 77.765 đối tượng, đề nghị Cục Chính sách/TCCT ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng 66 trường hợp với số tiền trợ cấp một lần trên 316 tỷ đồng, đạt 98,18% so với số lượng dự kiến; đồng thời đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức cấp trên 70.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; giải quyết và chi trả chế độ mai táng phí cho trên 1.000 trường hợp từ trần theo quy định.

Tổ công tác tổ chức kết luận, rút kinh nghiệm sau thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ, nhân viên Phòng Chính sách/BTL Thủ đô Hà Nội


Thực hiện Hướng dẫn số 2312/HD-BCĐ ngày 28/10/2015 của Ban Chỉ đạo 24/Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp hồ sơ đối tượng còn tồn sót; kết luận địa bàn và tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.Phòng NCTH/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1177 Cập nhật lúc: 19/11/2015 15:21:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap