Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch Công tác đảng, công tác chính trị năm 2016 của Tổng cục Chính trị, Cục Chính sách ban hành Kế hoạch công tác Chính sách năm 2016, số 3539/KH-CS ngày 17/12/2015 và Hướng dẫn công tác Chính sách năm 2016, số 50/HD-CS ngày 08/01/2016.
Kế hoạch, Hướng dẫn công tác Chính sách năm 2016 đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, phong trào Đền ơn đáp nghĩa; thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giải quyết các tồn đọng chính sách sau chiến tranh./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: 

KH 3539/KH-CS 17.12.2015 CCS

HD 50/HD-CS 08.01.2016 CCSPhòng NCTH/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 779 Cập nhật lúc: 13/01/2016 15:15:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap