Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách theo Thông tư số 106/2015/TT-BQP ngày 18/9/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của Bộ Quốc phòng; ngày 21/01/2016, Tổng cục Chính trị đã ban hành Công văn số 136/CT-CS thống nhất một số nội dung về thời gian tính hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi; về chế độ điện thoại đối với cán bộ nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ để nghỉ hưu; về thẩm quyền và thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Thông tư nêu trên./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 136/CT-CS 21.01.2016 cua TCCT.pdf
Phòng NCTH/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1407 Cập nhật lúc: 22/01/2016 15:19:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap