Thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-BQP ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 2318/HD-CT ngày 29/10/2015 của Tổng cục Chính trị về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội, Cục Chính sách đã chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Cục Tài chính/BQP và Trung tâm Công nghệ phôi/HVQY thẩm định, đề nghị và đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 499 người (điều trị kỹ thuật cao là 303 người, điều trị kỹ thuật trung bình là 170 người, nhận nuôi con nuôi là 26 người), với số tiền là 17.110.000.000 đồng. Riêng người điều trị kỹ thuật đơn giản chưa thực hiện hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tiếp cận phương pháp điều trị kỹ thuật cao hơn.

Sau khi được thông báo chủ trương kinh phí, nhiều đơn vị đã ứng trước nguồn kinh phí tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người hiếm muộn, vô sinh; đồng thời, tạo điều kiện nghỉ phép để vợ chồng có thời gian gần nhau ở gia đình và trong khi đi điều trị; các tổ chức trong đơn vị có nhiều hoạt động nghĩa tình động viên bằng vật chất, tinh thần giúp người hiếm muộn, vô sinh điều trị.

Việc làm trên thể hiện sự quan tâm, giúp đối tượng sớm được làm cha, làm mẹ, ổn định cuộc sống, kịp thời động viên, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; là việc làm có ý nghĩa giáo dục đạo lý, mang tính nhân văn sâu sắc./.Phòng Hậu phương/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 7282 Cập nhật lúc: 13/06/2016 10:31:58

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap