Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2016 của Tổng cục Chính trị, kế hoạch công tác chính sách năm 2016 của Cục Chính sách; trên cơ sở kết quả triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và yêu cầu, tình hình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; ngày 16 tháng 6 năm 2016, Cục Chính sách ban hành hướng dẫn số 1480/HD-CS về công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016.

Theo nội dung hướng dẫn, Cục Chính sách đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên xây dựng Kế hoạch công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016 phù hợp với thực tế của đơn vị; tập trung hoàn thành tốt 09 nội dung nhiệm vụ trọng tâm và 06 giải pháp chủ yếu./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: Huong dan 1480/HD-CS 16.6.16.docPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 958 Cập nhật lúc: 17/06/2016 13:05:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap