Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 86/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo đó, quy định tổ chức lễ tang theo nghi thức Quân đội đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý hy sinh, từ trần; Quân đội tham gia tổ chức lễ tang đối với quân nhân nghỉ hưu từ trần; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức lễ tang.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư Liên tịch số 114/2005/TTLT-BQP-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 86/2016/TT-BQP 20.6.16.docPhòng Hậu phương/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 9114 Cập nhật lúc: 29/06/2016 14:46:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap