Thực hiện Điều 40 của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015, ngày 30/6/2016 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 107/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên.

            Nội dung Thông tư gồm 12 điều, quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh; tuyến khám bệnh, chữa bệnh; quyền lợi, chế độ miễn, giảm tiền viện phí; sổ khám bệnh và sử dụng sổ khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016; các quy định về khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Thông tư này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã phục viên trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 được thực hiện các quy định về khám bệnh, chữa bệnh tại Thông tư này./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 107/2016/TT-BQP 30.6.16.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 4245 Cập nhật lúc: 15/07/2016 08:58:50

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap