Ngày 26/8/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cục Chính sách và Ban Chủ nhiệm Đề tài Độc lập cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới” đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp”, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự chỉ đạo, chủ trì Hội thảo; tham gia đồng chủ trì Hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng TCCT - Chủ nhiệm Đề tài và Đại tá, Thạc sĩ Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách.

Dự Hội thảo khoa học có hơn 50 đại biểu tướng lĩnh, các nhà khoa học, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2, Cục Chính trị Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu 9, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Bộ Tham mưu Quân khu 7, Cục Hậu cần Quân khu 7; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo/Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và các phòng thuộc các cơ quan chức năng của Quân khu 7. 


Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học


Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị - Chủ nhiệm Đề tài
trình bày Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo khoa học

Tại buổi Hội thảo, các tham luận đã khẳng định tầm quan trọng của hậu phương Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân tích khá rõ về thực trạng xây dựng hậu phương Quân đội trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là các nội dung về xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, xây dựng con người, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố… trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo xây dựng hậu phương quân đội thời kỳ mới; đồng thời, phân tích, làm rõ những tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến quá trình xây dựng hậu phương Quân đội, đề ra những yêu cầu, nội dung, quan điểm, giải pháp cơ bản trong xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới sát với thực tiễn, chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tư duy đúng đắn trong xây dựng hậu phương Quân đội trên nền tảng tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.


Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
phát biểu kết luận Hội thảo khoa học

 Kết luận Hội thảo, đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã cảm ơn và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các nhà khoa học, các đại biểu tham dự Hội thảo; các tham luận trình bày tại Hội thảo đã được các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau cả về lý luận, thực tiễn, cả về kinh tế, chính trị - xã hội, cả ở tầm Trung ương, Quân khu và địa phương với những nội dung hết sức phong phú, sâu sắc, có nhiều kiến nghị xác đáng, thiết thực. Kết quả Hội thảo, giúp cho Ban Chủ nhiệm Đề tài có được nhận thức đúng đắn, rõ ràng hơn cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng hậu phương Quân đội; cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ đắc lực cho quá trình nghiên cứu nâng cao chất lượng Đề tài, làm cơ sở đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng hậu phương Quân đội phù hợp với điều kiện của đất nước trong tình hình mới; bảo đảm khai thác, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội; xây dựng hậu phương Quân đội thực sự là điểm tựa vững chắc cả về vật chất và tinh thần, đáp ứng mọi nguồn lực cho Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc cả trong thời bình và thời chiến./.


* Ảnh đại diện: 
Đoàn Chủ tịch Hội thảo khoa học “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp”.Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1234 Cập nhật lúc: 31/08/2016 09:45:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap