Thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, ngày 30/6/2016 liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thông tư nêu trên gồm 04 chương 31 điều, trong đó, tập trung quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như: Chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội; một số nội dung về chuyển tiếp thực hiện chế độ và hiệu lực thi hành.

    Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2016./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TTLT 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH 30/6/2016.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1977 Cập nhật lúc: 23/11/2016 14:23:05

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap