Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ từ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng.

Theo số liệu khảo sát của cơ quan chức năng 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4, có khoảng hơn 400.000 đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ theo Quyết định 49. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng của các địa phương đã tiếp nhận hơn 259.952 hồ sơ (64% đối tượng được khảo sát); trong đó, cơ quan Chính sách Quân khu đã tiếp nhận trên 42.000 hồ sơ, đã xét duyệt và đề nghị Cục Chính sách thẩm định 3 đợt cho 26.207 hồ sơ; Quân khu đã ra Quyết định trợ cấp cho 11.107 đối tượng với số tiền trên 24,8 tỷ đồng. Các địa phương đã tổ chức trao “Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến” và chi trả trợ cấp cho 2.550 đối tượng, với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.


Ban CHQS thành phố Vinh (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) chi trả trợ cấp 1 lần 
cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49.

* Ảnh đại diện: Ban CHQS thành phố Vinh (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) trao Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49.

(Nguồn: Lê Xuân Liệu/Báo Quân khu 4)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1046 Cập nhật lúc: 11/11/2016 07:14:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap