plus
Tôi là Hồ Minh Giang tốt nghiệp Học viện kỹ thuật quân sự năm 1992. Sau khi ra trường năm từ1992 đến 1996 tôi là trung đội trưởng ra đa, trung đoàn 292. Đầu năm 1997 tôi được điều về làm trợ lý rađa, ban kỹ thuật, trung đoàn rađa 292, sư đoàn 377, quân chủng Phòng Không - Không quân. Đến năm 2004 tôi được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm kỹ thuật trung đoàn ra đa 292, sư đoàn 377, quân chủng Pk - KQ. Tôi xin hỏi cục chính sách quân đội là thời gian tôi làm trợ lý ra đa của ban kỹ thuật trung đoàn rađa 292 có được tính là thời gian làm công việc đặc biệt nặng nhọc nguy hiểm không? Có được tính quy đổi để được hưởng trợ cấp 1 lần cho người làm nghề đặc biệt nặng nhọc nguy hiểm khi nghỉ hưu theo nghị định 21 không? Tôi được biết hiện nay các đồng chí trợ lý rađa ban kỹ thuật trung đoàn rađa vẫn đang được hưởng phụ cấp độc hại 15%. Rất mong nhận được hồi âm của Cục chính sách quân đội.
HỎI ĐÁP KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 123

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16811474