Thủ trưởng qua các thời kỳ

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY 
CỤC CHÍNH SÁCH QUA CÁC THỜI KỲ

* Vài nét sơ lược thời kỳ đầu:

Ngày 26 tháng 02 năm 1947, Chính phủ ban hành Nghị định số 240/NĐ về việc thành lập Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục (sau này là Tổng cục Chính trị), đây là tổ chức tiền thân của Cục Chính sách ngày nay. Đồng chí Lê Thành Ân, Phó trưởng Phòng, phụ trách Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục (02.1947 - 8.1948).

Cuối năm 1947, theo quyết định của Chính phủ, Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục được điều động sang làm nòng cốt của Bộ Thương binh - Cựu binh.

Để đảm bảo việc theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách trong quân đội được chặt chẽ và có hiệu quả, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, ngày 21 tháng 11 năm 1967, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 117-QĐ/QP, thành lập Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị và hệ thống cơ quan chính sách trong toàn quân.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY CỤC CHÍNH SÁCH TỪ NĂM 1967 ĐẾN NAY

 1. Các đồng chí Cục trưởng

 - Đồng chí Lê Tiến Phục, Cục trưởng Cục Chính sách (11.1967 - 11.1978; 4.1982 - 8.1985)

 - Đồng chí Doãn Sửu, Cục trưởng Cục Chính sách (9.1985 - 12.1988)

 - Đồng chí Lê Tiến, Cục trưởng Cục Chính sách (10.1988 - 7.1992)

 - Đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu, quyền Cục trưởng Cục Chính sách (8.1992 - 11.1993; Cục trưởng Cục Chính                     sách (12.1993 - 10.2000)

 - Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Cục trưởng Cục Chính sách (11.2000 - 5.2003)

 - Đồng chí Vũ Hữu Luận, Cục trưởng Cục Chính sách (6.2003 - 8.2011)

 - Đồng chí Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách (8.2011 - 6.2016)
             - Đồng chí Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (8.2016 - ...)

            
            2. Các đồng chí Phó Cục trưởng
             
           
- Đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (11.1967 - 01.1976)

- Đồng chí Ngô Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.1969 - 10.1978)

- Đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.1969 - 10.1978)

- Đồng chí Nguyễn Hữu Quyền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.1982 - 01.1992)

- Đồng chí Lê Văn Phiệt, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.1982 - 7.1982)

- Đồng chí Đặng Hữu Lộc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.1982 - 10.1983)

- Đồng chí Đoàn Ngọc Luận, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (10.1984 - 02.1990)

- Đồng chí Phạm Lam, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.1991 - 02.1996)

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (02.1992 - 7.1992)

- Đồng chí Đỗ Quang Bích, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.1993 - 4.2005)

- Đồng chí Đồng Quốc Sự, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.1997 - 12.1998)

- Đồng chí Lê Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (11.2000 - 02.2008)

- Đồng chí Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.2003 - 5.2010)

- Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.2004 - 8.2011)

- Đồng chí Nguyễn Việt Dĩnh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (6.2010 -  5.2013)

- Đồng chí Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (8.2011 - 7.2016)

- Đồng chí Nguyễn Xuân Yêm, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.2014 - 5.2019)

- Đồng chí Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (3.2016 - 3.2019)

- Đồng chí Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (02.2019 - …)

- Đồng chí Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.2019 - …)


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 13441 Cập nhật lúc: 07/09/2020 9:17
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 107

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 7630866