Thủ trưởng qua các thời kỳ

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY 
CỤC CHÍNH SÁCH QUA CÁC THỜI KỲ

* Vài nét sơ lược thời kỳ đầu:

Ngày 26 tháng 02 năm 1947, Chính phủ ban hành Nghị định số 240/NĐ về việc thành lập Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục (sau này là Tổng cục Chính trị), đây là tổ chức tiền thân của Cục Chính sách ngày nay. Đồng chí Lê Thành Ân, Phó trưởng Phòng, phụ trách Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục (02.1947 - 8.1948).

Cuối năm 1947, theo quyết định của Chính phủ, Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục được điều động sang làm nòng cốt của Bộ Thương binh - Cựu binh.

Để đảm bảo việc theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách trong quân đội được chặt chẽ và có hiệu quả, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, ngày 21 tháng 11 năm 1967, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 117-QĐ/QP, thành lập Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị và hệ thống cơ quan chính sách trong toàn quân.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY CỤC CHÍNH SÁCH TỪ NĂM 1967 ĐẾN NAY

 1. Các đồng chí Cục trưởng

 - Đồng chí Lê Tiến Phục, Cục trưởng Cục Chính sách (11.1967 - 11.1978; 4.1982 - 8.1985)

 - Đồng chí Doãn Sửu, Cục trưởng Cục Chính sách (9.1985 - 12.1988)

 - Đồng chí Lê Tiến, Cục trưởng Cục Chính sách (10.1988 - 7.1992)

 - Đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu, quyền Cục trưởng Cục Chính sách (8.1992 - 11.1993; Cục trưởng Cục Chính                     sách (12.1993 - 10.2000)

 - Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Cục trưởng Cục Chính sách (11.2000 - 5.2003)

 - Đồng chí Vũ Hữu Luận, Cục trưởng Cục Chính sách (6.2003 - 8.2011)

 - Đồng chí Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách (8.2011 - 6.2016)
             - Đồng chí Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (8.2016 - ...)

            
            2. Các đồng chí Phó Cục trưởng
             
           
- Đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (11.1967 - 01.1976)

- Đồng chí Ngô Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.1969 - 10.1978)

- Đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.1969 - 10.1978)

- Đồng chí Nguyễn Hữu Quyền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.1982 - 01.1992)

- Đồng chí Lê Văn Phiệt, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.1982 - 7.1982)

- Đồng chí Đặng Hữu Lộc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.1982 - 10.1983)

- Đồng chí Đoàn Ngọc Luận, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (10.1984 - 02.1990)

- Đồng chí Phạm Lam, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.1991 - 02.1996)

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (02.1992 - 7.1992)

- Đồng chí Đỗ Quang Bích, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.1993 - 4.2005)

- Đồng chí Đồng Quốc Sự, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.1997 - 12.1998)

- Đồng chí Lê Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (11.2000 - 02.2008)

- Đồng chí Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.2003 - 5.2010)

- Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.2004 - 8.2011)

- Đồng chí Nguyễn Việt Dĩnh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (6.2010 -  5.2013)

- Đồng chí Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (8.2011 - 7.2016)

- Đồng chí Nguyễn Xuân Yêm, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.2014 - 5.2019)

- Đồng chí Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (3.2016 - 3.2019)

- Đồng chí Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (02.2019 - …)

- Đồng chí Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.2019 - …)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 849 Cập nhật lúc: 07/09/2020 9:17
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
1842/BC-BCĐ 08/10/2019 Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
2913/CS-NC 05/09/2018 Hướng dẫn địa bàn áp dụng thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
3648/QĐ-BQP 04/09/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
106/2019/TT-BQP 24/07/2019 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Đi tìm đồng đội - Số 148

24/09/2020 16:12

QPVN - Nhắn tìm đồng đội - Số 370

24/09/2020 15:14

QPVN - Nhắn tìm đồng đội - Số 369

24/09/2020 15:05

Đi tìm đồng đội - Số 147

16/09/2020 3:05


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 53

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 4349575