Lời giới thiệu

LỜI GIỚI THIỆU

Về “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”

 

Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban Biên tập - điều hành trân trọng kính chào độc giả của “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”.

Thực hiện Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2010 – 2015, ngày 26/10/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4049/QĐ-BQP về việc phê duyệt Dự án Xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật CNTT và hệ thống thông tin về liệt sỹ, thương bệnh binh, trong đó, có nội dung xây dựng  “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”; giao Cục Chính sách/TCCT chủ trì thực hiện. Đến nay, “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” đã hoàn thành và được phép đưa vào hoạt động.

Mục đích hoạt động của “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” là nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động Công tác chính sách trong toàn quân; thực hiện từng bước các dịch vụ hành chính công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; thông tin kịp thời hơn về lĩnh vực Công tác chính sách. Đồng thời, đây là trang tin điện tử của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia, là một trong những địa chỉ tiếp nhận, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Ban chỉ đạo Quốc gia 1237.

Cùng với mục đích nêu trên, “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” thông qua việc liên kết, tích hợp với các nguồn thông tin, các cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan, đơn vị Quân đội và trong hệ thống Ngành Chính sách quân đội, góp phần hiện đại hoá công tác ngành; phục vụ tốt hơn cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành về Công tác chính sách, đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đối tượng chính sách.

“Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” là kênh cung cấp thông tin chính thống của Cục Chính sách trên Internet và mạng nội bộ Quân đội về các mặt hoạt động Công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đối tượng chính sách. Nội dung chủ yếu đăng tải trên cổng thông tin điện tử, gồm: Hệ thống các văn bản về chế độ, chính sách hiện hành; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Cựu chiến binh cung cấp qua giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh, báo cáo của các đơn vị và lưu trữ tại Cục Chính sách; hệ thống các văn bản, thông tin trao đổi về nghiệp vụ Công tác chính sách; tin hoạt động về Công tác chính sách, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến...

Mặc dù đã rất cố gắng và nỗ lực, song đây là công việc mới, kinh nghiệm, khả năng và nguồn nhân lực trong giai đoạn đầu còn gặp những khó khăn; nội dung và kết quả đạt được mới là bước đầu, cần phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính sách và Ban Biên tập - điều hành trân trọng cảm ơn Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã quan tâm chỉ đạo; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ Cục Chính sách triển khai xây dựng, hoàn thiện bước đầu và đưa vào hoạt động “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”.

Rất mong được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân cho ý kiến tham gia, phản hồi, để “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” tiếp tục được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả. Trân trọng cảm ơn! 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH/TCCT

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP-ĐIỀU HÀNH

                                     Thiếu tướng, TS. Trần Văn Minh                                     

 

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1059 Cập nhật lúc: 13/08/2020 14:54
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
1842/BC-BCĐ 08/10/2019 Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
2913/CS-NC 05/09/2018 Hướng dẫn địa bàn áp dụng thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
3648/QĐ-BQP 04/09/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
106/2019/TT-BQP 24/07/2019 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Đi tìm đồng đội - Số 148

24/09/2020 16:12

QPVN - Nhắn tìm đồng đội - Số 370

24/09/2020 15:14

QPVN - Nhắn tìm đồng đội - Số 369

24/09/2020 15:05

Đi tìm đồng đội - Số 147

16/09/2020 3:05


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 26

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 4349800