Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
1 Dân Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh 1975 Chiến dịch HCM - giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu. Ngô Văn Bình
2 Nguyễn Văn Hoạt 1968 Quảng Trị Nghĩa trang Trung đoàn 48 ở khu 7 nhà. Ngô Tiến Trạc
3 Nguyễn Văn Vĩnh Cộng Hoa, Nam Sách, Hải Dương 1968 Bản Ô Ray, huyện Đông Giang, Quảng Nam Vô danh, nghĩa trang Hòa Vang Nguyễn Huy Hoán
4 Nguyễn Xuân Hưng Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương 1968 Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam Nghĩa trang Đại Quang, Đại Lộc Nguyễn Huy Hoán
5 Phan Văn Viễn Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình 1981 Gia đình đưa về quê Nguyễn Xuân Thu
6 Nguyễn Văn Vĩnh Hòa Vang, Đà Nẵng 1967 Vùng B Đại Lộc Thôn Trang Điền, Xã Lộc Tân (cũ) Trương Xuân Ngọc
7 Nguyễn Thị Thùy Phú Xuyên- Thường Tín- Hà Sơn Bình 1970 Dốc Kỷ- Làng Ho Dốc Kỷ- Lang Ho Nguyễn Thị Luật
8 Nguyễn Bãi Bằng Đông Sơn- Yên Thế- Bắc Giang 1973 Sông Bé Nghĩa trang đơn vị Dương Xuân Kiểm
9 Nguyễn Văn Quang Hà Tĩnh 1972 Phía đông đường 13 chiến dịch Nguyễn Huệ Tại trận địa Nguyễn Ngọc Sơn
10 Hoàng Văn Dung Cao bằng 1970 Đắc Tô chiến dịch pháo kích 68 Nguyễn Công Viễn