Trong cuộc vận động Cựu Chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Trung ương Hội Cựu Chiến binh tổ chức, đã có gần 37.000 phiếu cung cấp thông tin. Đây là kênh thông tin rất quý, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, do tuổi cao, thời gian chiến tranh kết thúc đã lâu, vì vậy, có thể có những chi tiết, số liệu của thông tin chưa đầy đủ hoặc còn sai lệch. Mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp có thông tin chính xác hơn, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Thông tin liệt sĩ
Họ và tên liệt sĩ: Mai
Quê quán: Hà Bắc
Ngày nhập ngũ:
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ:
Đơn vị: BCHQS tỉnh Phú Thọ
Ngày hi sinh:
Lý do hi sinh: Phục vụ chiến đấu
Địa điểm hi sinh:
Nơi an táng: Đường đi Chúc a Nông trường cao xu Hương Đô-Hương Khê-Hà Tĩnh
Thông tin người cung cấp
Tên người cung cấp: Ngô Văn Đức
Năm sinh: 1947
Điện thoại:
Địa chỉ: K6 Đông Lĩnh-Thanh Ba-Phú Thọ
Năm nhập ngũ: 1967
Cấp bậc: 2/
Chức vụ: b trưởng vận tải
Đơn vị: BCHQS tỉnh Phú Thọ
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap