Trong cuộc vận động Cựu Chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Trung ương Hội Cựu Chiến binh tổ chức, đã có gần 37.000 phiếu cung cấp thông tin. Đây là kênh thông tin rất quý, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, do tuổi cao, thời gian chiến tranh kết thúc đã lâu, vì vậy, có thể có những chi tiết, số liệu của thông tin chưa đầy đủ hoặc còn sai lệch. Mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp có thông tin chính xác hơn, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Thông tin liệt sĩ
Họ và tên liệt sĩ: Đồng chí tên là Hạp không rõ tuổi quê quán vì k
Quê quán:
Ngày nhập ngũ:
Cấp bậc:
Chức vụ:
Đơn vị: BCHQS tỉnh Phú Thọ
Ngày hi sinh: 15/09/1968
Lý do hi sinh: Trên đường lấy lương thực
Địa điểm hi sinh: Chiến trường Khe Sanh - Mặt trân B5
Nơi an táng: Trong hang nhỏ cạnh bờ suối cánh đồng Voi Mẹp khoảng 3 km về phía ngược dòng suối
Thông tin người cung cấp
Tên người cung cấp: Đinh Ngọc Tuấn
Năm sinh: 0168
Điện thoại:
Địa chỉ: k8 - TT Thanh Ba - Phú Thọ
Năm nhập ngũ: 1979
Cấp bậc: Binh nhất
Chức vụ: 1945
Đơn vị: BCHQS tỉnh Phú Thọ
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap