Trong cuộc vận động Cựu Chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Trung ương Hội Cựu Chiến binh tổ chức, đã có gần 37.000 phiếu cung cấp thông tin. Đây là kênh thông tin rất quý, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, do tuổi cao, thời gian chiến tranh kết thúc đã lâu, vì vậy, có thể có những chi tiết, số liệu của thông tin chưa đầy đủ hoặc còn sai lệch. Mong bạn đọc hết sức thông cảm; trường hợp có thông tin chính xác hơn, xin đề nghị các tổ chức, cá nhân đính chính, gửi về Ban Biên tập.
Thông tin liệt sĩ
Họ và tên liệt sĩ: Sinh
Quê quán: Sơn La
Ngày nhập ngũ:
Cấp bậc:
Chức vụ: c trưởng
Đơn vị: BCHQS tỉnh Phú Thọ
Ngày hi sinh: 28/04/1971
Lý do hi sinh:
Địa điểm hi sinh: Phum Cô Căm Cam Pu Chia
Nơi an táng: Gần trận địa
Thông tin người cung cấp
Tên người cung cấp: Nguyễn Văn Cúc
Năm sinh: 1952
Điện thoại: 01686972360
Địa chỉ: Ngọc Quan-Đoan Hùng-Phú Thọ
Năm nhập ngũ: 1970
Cấp bậc: H3
Chức vụ: b trưởng
Đơn vị: BCHQS tỉnh Phú Thọ
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap