Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Cơ quan ban hành: 
Loại văn bản: 
Lĩnh vực: 
Năm ban hành: 
Điều kiện tìm kiếm
Trích yếu: 
Chính xác cụm từ
Ký hiệu văn bản: 
Ngày ban hành từ: 
đến ngày: 
Kết quả tìm kiếm
STTKý hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1145/2017/TT-BQP15/06/2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
270/2017/NĐ-CP06/06/2017 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
347/2017/NĐ-CP24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
430/2017/NĐ-CP21/03/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
519/2017/NĐ-CP24/02/2017 Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.
639/2017/TT-BQP20/02/2017 Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.
737/2017/TT-BQP16/02/2017 Hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng.
834/2017/TT-BQP11/02/2017 Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.
9151/2016/NĐ-CP11/11/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
10181/2016/TT-BQP04/11/2016 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap