Thông tư số 88/2018/TT-BQP ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Ký hiệu văn bản:
88/2018/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Thượng tướng Trần Đơn
Ngày ban hành:
28/06/2018
Ngày hiệu lực:
12/08/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap