Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ký hiệu văn bản:
88/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày hiệu lực:
01/07/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap