Thông tư số 139/2018/TT-BQP ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý
Ký hiệu văn bản:
139/2018/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Thượng tướng Trần Đơn
Ngày ban hành:
30/08/2018
Ngày hiệu lực:
15/10/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap