Thông tư số 162/2018/TT-BQP ngày 11 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng
Ký hiệu văn bản:
162/2018/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chế độ phụ cấp đặc thù quân, binh chủng và một số nghề, công việc
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
11/11/2018
Ngày hiệu lực:
26/12/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap