Thông tư số 25/2019/TT-BQP ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ký hiệu văn bản:
25/2019/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Thượng tướng Lê Chiêm
Ngày ban hành:
25/03/2019
Ngày hiệu lực:
10/05/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap