Thông tư số 106/2019/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Ký hiệu văn bản:
106/2019/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách hậu phương Quân đội; hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Thượng tướng Trần Đơn
Ngày ban hành:
24/07/2019
Ngày hiệu lực:
08/09/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap