Thông tư số 08/2020/TT-BQP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ
Ký hiệu văn bản:
08/2020/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Quy định thực hiện Luật Sỹ quan
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày hiệu lực:
02/03/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap