Ngành Chính sách quân đội thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội

Năm 2020, Ngành Chính sách quân đội (CSQĐ) đã tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách, người có công, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân xung quanh nội dung này.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng thăm hỏi, động viên và trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang (tháng 10/2020)

            Phóng viên (PV):  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Năm qua, Ngành CSQĐ đã thực hiện lời dạy của Bác như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm, năm 2020, toàn Ngành CSQĐ đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Quân đội và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, kịp thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, được Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), Thủ trưởng TCCT, các bộ, ngành, đối tượng chính sách và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, nổi bật là:  Nghiên cứu chế độ phụ cấp đặc thù đối với LLVT theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW (khoá XII); tham gia nghiên cứu xây dựng chế độ tiền lương mới trong LLVT; khảo sát, xây dựng Đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của BQP; chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; kịp thời nghiên cứu, đề xuất, thống nhất giải quyết chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19...; kịp thời đề xuất Thủ trưởng các cấp ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách (CĐ, CS) đối với các đối tượng trong Quân đội. Ngành cũng đề xuất Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng TCCT ban hành đồng bộ các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với hậu phương quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Năm 2020, toàn quân thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, nhất là các đối tượng người có công có nhiều hy sinh, cống hiến, có nhiều khó khăn nhân dịp lễ, Tết với số tiền trên 825 tỷ đồng; xây tặng 188, sửa chữa 25 nhà tình nghĩa, số tiền gần 16 tỷ đồng; phụng dưỡng 1.853 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ với 1.468 ngày công, số tiền trên 1,7 tỷ đồng; tặng sổ tiết kiệm, số tiền gần 400 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 46.116 lượt người, số tiền gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ 69 quân nhân, cán bộ hy sinh, bị thương, số tiền 2,84 tỷ đồng....Xét duyệt, thẩm định 2.502 hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Đã cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, suy tôn liệt sĩ 109 trường hợp. Sửa đổi, trích lục hồ sơ thương binh, liệt sĩ, bệnh binh 224 trường hợp. Cấp Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, trợ cấp hằng tháng đối với 1.299 trường hợp; trợ cấp thương tật 01 lần đối với 49 trường hợp.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQT HCLS) tiếp tục được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Năm 2020 đã TKQT được 1.523 HCLS (trong nước: 891 hài cốt liệt sĩ, Lào: 181 hài cốt liệt sĩ, Campuchia: 451 hài cốt liệt sĩ).

Kết quả thực hiện công tác chính sách đã góp phần làm cho Nhân dân tin tưởng, đối tượng chính sách, người có công tự hào và cán bộ, chiến sĩ gắng sức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV: Có hai vấn đề được các tầng lớp Nhân dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, đó là: Giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và công tác TKQT HCLS. Ngành CSQĐ đã tích cực triển khai hai nhiệm vụ này như thế nào, thưa đồng chí?

 Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Đối với giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, Cục Chính sách đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ở các cấp theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 202/2013/TT-BQP, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP (Công văn số 2450/CT-CS ngày 17/12/2019 của TCCT); về quy trình, thủ tục đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật. Giải quyết cơ bản hồ sơ thương binh tồn đọng ở các cấp. Xét duyệt, thẩm định, sửa đổi, trích lục hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng. Ngành CSQĐ đã chủ động đề xuất và tổ chức xác minh, kết luận, giải quyết có hiệu quả nhiều trường hợp đơn, thư tồn đọng kéo dài về liệt sĩ, thương binh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với công tác TKQT HCLS, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp TKQT HCLS, trọng tâm ở địa bàn trong nước, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Phối hợp triển khai thực hiện Dự án rà phá bom mìn, vật cản nổ để TKQT HCLS trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ và tổ chức lễ truy điệu, an táng HCLS tại các đơn vị, địa phương nghiêm túc, trang trọng. Trao đổi, thống nhất với tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam về xác định đối tác với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh phục vụ công tác TKQT và xác định danh tính HCLS. Giúp Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách Chính phủ ký Biên bản về tiếp tục TKQT, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, trong điều kiện, yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 qua đường ngoại giao. Triển khai kế hoạch TKQT, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia mùa khô 2020 - 2021. Triển khai thí điểm ứng dụng Quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin đối với mộ liệt sĩ có một phần thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc. Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ TKQT HCLS và kinh phí xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào.

Các nội dung trên đều hướng đến yêu cầu góp phần ổn định chính trị - xã hội của từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng nguyện vọng của đối tượng chính sách và Nhân dân cả nước.

PV: Với khối lượng công việc đồ sộ, nhiều khó khăn, phức tạp, điều đó, đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ làm công tác chính sách trong thời gian tới. Theo đồng chí, những yêu cầu đó là gì?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới đang đặt ra cho cán bộ, nhân viên Ngành CSQĐ những thách thức và yêu cầu cao trong thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội và phong trào Đền ơn đáp nghĩa. Để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ làm công tác chính sách cần phải bảo đảm những yêu cầu sau:

Trước hết, phải có trí tuệ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức trong sáng. Công tác chính sách có vai trò rất quan trọng, song cũng là mặt công tác “nhạy cảm”. Nếu cán bộ làm công tác chính sách không có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẽ rất dễ bị mua chuộc, lôi kéo, dẫn đến vi phạm pháp luật; nếu không có trí tuệ thì không đủ sức nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề quan trọng, trực tiếp phục vụ sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, nếu phẩm chất đạo đức của cán bộ không tốt, họ cũng có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng hoặc gây cản trở, khó khăn, nhũng nhiễu cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách, làm mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ và Quân đội. Đó cũng là mảnh đất mầu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Quân đội và đất nước.

Hai là, có trình độ, kỹ năng tốt. Cán bộ chính sách phải có đủ năng lực nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, nhất là chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, các chính sách đặc thù trong Quân đội và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng,.... Yêu cầu này, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên ngành CSQĐ phải tích cực, chủ động tự học, tự nghiên cứu nắm vững các quan điểm chỉ đạo, phương hướng xây dựng chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; có tư duy sáng tạo, khoa học trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, đội ngũ cán bộ ngành CSQĐ phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chính sách phải bám sát thực tiễn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các đối tượng chính sách; coi trọng công tác xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với từng nội dung, biện pháp cụ thể; chủ động thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới. Đội ngũ cán bộ của Ngành Chính sách phải luôn bám sát cơ sở, chú trọng kiểm tra, quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện các chế độ, chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và đối tượng chính sách hậu phương quân đội được thụ hưởng các chính sách theo quy định; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, không để tồn đọng kéo dài hoặc gây bức xúc cho đối tượng. Một trong những yêu cầu về tác phong công tác của cán bộ chính sách hiện nay là phải luôn thể hiện thái độ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; triệt để khắc phục bệnh quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu Nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách thực sự “đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo”, có đủ phẩm chất, trí tuệ, vững vàng về quan điểm, nguyên tắc, tinh thông về nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm cao, sâu nặng nghĩa tình với đồng đội, với Nhân dân; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng về vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội là trực tiếp góp phần xây dựng, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội, đảm bảo cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao như lời Bác Hồ đã dạy: “Quân đôi mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân, ngày 21/12/2020).


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3788 Cập nhật lúc: 28/12/2020 15:49
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 354

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16850839