Ngày 18/4/2019, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân đã triển khai các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp gia đình cán bộ, nhân viên đang công tác tại Quân chủng có con mắc bệnh tim bẩm sinh.
Ngày 16/12/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2018/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định ...
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap