Tổng cục Chính trị ban hành Công văn hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Ngày 13/9/2022, Tổng cục Chính trị ban hành Công văn số 1528/CT-CS về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Nội dung của Công văn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm tục Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29/12/2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 723/KH-CT ngày 28/4/2021 của Tổng cục Chính trị triển khai thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thân nhân quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng; rà soát, nắm tình hình việc làm của thân nhân và hoàn cảnh gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng; chủ động phối hợp, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giải quyết việc làm, nhà ở…

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, đề nghị bấm vào đường dẫn: CV 1528.CT-CS.pdf


Phòng NCTH/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1213 Cập nhật lúc: 16/09/2022 8:16
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 271

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 12077822