Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Từ ngày 13 - 15/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

* Chiều ngày 13/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình; đại biểu Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Bình.

Giai đoạn 2013 - 2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, ngày 06/12/2013, Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg, ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện cơ bản đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và các mặt bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ luôn đề cao trách nhiệm được giao. Từ năm 2013 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 333 hài cốt liệt sĩ (trong nước: 121 hài cốt liệt sĩ; ngoài nước: 212 hài cốt liệt sĩ).

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân.

* Ngày 14/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa; đại biểu Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 4; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ năm 2014 đến nay công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, các nguồn lực bảo đảm thực hiện được đơn vị, địa phương triển khai, chuẩn bị chu đáo, khai thác kịp thời. Từ năm 2014 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ/Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 289 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 94 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước và 195 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Lào).

Tại Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cho 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tham dự Hội nghị có đại biểu Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại biểu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh.

10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các cơ quan, đơn vị bám sát cơ sở, kịp thời định hướng, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, nhất là thân nhân gia đình liệt sĩ. Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận gần 250 lượt đơn, thư của thân nhân gia đình liệt sĩ hỏi về thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hy sinh, an táng, chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh và các mặt trận, chiến trường, địa bàn các tỉnh để đi tìm mộ liệt sĩ. Các cơ quan, sở ngành, địa phương đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 132 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 35 hài cốt liệt sĩ trong nước; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, phương tiện đúng quy định mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể và 08 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hào cốt liệt sĩ giai đoạn 2014 - 2024.

* Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế

Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời chỉ đạo các cơ quan bảo đảm tốt ngân sách, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn lực cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước. Công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách được triển khai sâu rộng, qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, tạo động lực to lớn để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao. Từ năm 2014 đến năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp đón hơn 600 thân nhân liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ; UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các hoạt động tìm kiếm, quy tập, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ, xây dựng nhà thờ liệt sĩ, nhà ở cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 192 tại tỉnh Salavan với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng... ; tìm kiếm, quy tập được 320 hài cốt liệt sĩ (tại Lào: 155 hài cốt liệt sĩ, trong nước: 165 hài cốt liệt sĩ).

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 09 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

* Cũng trong ngày 14/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 4, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị.

Những năm qua, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Trị luôn quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả. Trong đó, nổi bật là, đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện việc bảo đảm chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các đối tượng thuộc biên chế của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ. Giai đoạn 2014 - 2024, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ/Bộ CHQS tỉnh và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và Sư đoàn 968/Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập được 1137 hài cốt liệt sĩ (trong đó, trong nước là 604 hài cốt liệt sĩ, ngoài nước 533 hài cốt liệt sĩ).

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

* Chiều ngày 15/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; đại biểu Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 4, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Nghệ An.

Qua 10 năm triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tỉnh Nghệ An luôn quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả. Nổi bật là, đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt việc bảo đảm chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước, người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ; quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ/Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương của 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (Lào) làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cũng như công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước. Từ năm 2013 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ/Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 1.161 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 51 hài cốt liệt sĩ tìm được ở trong nước, 1.110 hài cốt liệt sĩ ở Lào).

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng 04 tập thể, 06 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho phù hợp như: Nâng mức chi cất bốc mộ liệt sĩ ở nước ngoài; nâng mức chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, lực lượng phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nâng mức chi sửa chữa, thay thế phụ tùng ô-tô do phương tiện hoạt động thường xuyên ở địa hình rừng núi; nâng mức chi hỗ trợ cho Ban Công tác đặc biệt của nước Bạn; chi mua thuốc phòng và chữa bệnh thông thường;…đề nghị bổ sung ngân sách sửa chữa phương tiện máy xúc, xe máy; đề nghị bảo đảm thêm một số vật chất, trang bị, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác và sinh hoạt của Đội; bố trí riêng nguồn kinh phí, thuốc dành cho nhiệm vụ dân vận, đối ngoại, phù hợp quân số, địa bàn hoạt động, đặc điểm của từng vùng, miền để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 825 Cập nhật lúc: 21/03/2024 14:36
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 144

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17256018