Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

Ngày 02/12/2021, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013 - 2020. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị

Từ năm 2013 đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân địa phương, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các nhóm giải pháp như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiện toàn, tổ chức lực lượng; đẩy mạnh hoạt động khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trọng tâm là địa bàn trong nước, mở rộng hợp tác quốc tế …

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết quả, trong giai đoạn 2013 - 2020, các đơn vị, địa phương đã phân tách, cung cấp danh sách 50.852 liệt sĩ an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 7 cho các đơn vị, địa phương trên cả nước; tổ chức hướng dẫn và cấp phát hơn 5,8 triệu phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ dân phục vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã tiếp nhận, xử lý, khai thác thông tin, xác minh, kết luận hơn 12.500 thông tin về liệt sĩ và nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ; tổ chức 420 cuộc hội thảo kết luận địa bàn; tìm kiếm, quy tập được 4.063 hài cốt liệt sĩ (trong đó 1.217 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, 2.846 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia), có 399 hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam và Campuchia tổ chức Lễ bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ chu đáo, trang trọng, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương.

Đối với thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ CHQS các tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Từ năm 2013 đến nay, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã đề nghị Cục Người Có công/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện giám định 1.729 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, trong đó có 126 mẫu trùng khớp với thân nhân liệt sĩ, thực hiện xác minh và đính chính thông tin 579 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin hoặc sai thông tin.

Đội K70, Cục Chính trị Quân khu 7 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước

Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Campuchia

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để làm rõ hơn kết quả, thành tích nổi bật, cũng như những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, từng cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những việc chưa làm được; thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong thực hiện 2 đề án của Chính phủ; triển khai thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo với tinh thần chung “Dễ làm trước, khó khăn, phức tạp làm sau; đủ thông tin làm trước, thiếu thông tin làm sau; còn thông tin là còn tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, quy tập”. Theo đó, đến năm 2030 tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập trên 80% các vị trí, khu vực có thông tin mộ liệt sĩ trong nước và cơ bản kết thúc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2377 Cập nhật lúc: 13/12/2021 8:30
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 109

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16811641